میناکاری

میناکاری از زیباترین صنایع دستی ایران است که قدمتی ۵ هزار ساله دارد. خاستگاه میناکاری از ایران آغاز شده و پس از آن، این هنر زیبا به دیگر نقاط جهان راه پیدا کرده است. این هنر در دوره‌ی سلجوقیان با استفاده از ظروفی از جنس برنج که روی آن میناکاری انجام داده بودند، به اوج خود رسید و این ظروف در بین مردم بسیار رواج پیدا کرده بود. هنر میناکاری در دوران حکومت مغول دستخوش تغییر شد و این هنر به روش جدیدی خلق شد که در آن با استفاده از تصاویری با اشکال مختلف، نقش‌ونگار جدیدی ایجاد کردند.



صفحه بعد
صفحه قبل