رودوزی‌های سنتی ایرانی

یکی دیگر از صنایع دستی ایران، رودوزی‌های سنتی است که قدمت آن به دوران دیرینگی خانه‌سازی و سفال‌سازی برمی‌گردد، یعنی عمری معادل ده هزار سال! کاربرد رودوزی‌های سنتی در دنیای مدرن امروز بیشتر در زمینه‌های تزئینی استفاده می‌شودصفحه بعد
صفحه قبل