سفالگری

ظرف‌های سفالی یکی از قدیمی‌ترین ساخته‌های دست بشر است. در ابتدا استفاده از این ظرف‌ها برای نگهداری آب و غذا بود اما با رشد و تکامل و پیشرفته شدن دنیا ، نقش‌ونگار و طرح‌های زیبایی بر روی این ظروف سفالی پدید آمدند قدیمی‌ترین چرخ سفالگری و کوره پخت سفال در جهان در شوش یافت شده ‌است. همچنین قدیمی‌ترین ظروف سفالی منقوش مربوط به ایران است.صفحه بعد
صفحه قبل